Registration

* Fields marked with an asterisk are required

Vajfertova trka 2021

Each image size should be up to 1 MB. Maximum 6 images. Supported formats are JPG and PNG.
or drop to upload
Terms

IZJAVA:
Potvrđujem da sam upoznat/a sa propozicijama takmičenja i rizicima učešća na sopstvenu odgovornost. Tokom trke ću se ponašati u skladu sa Zakonom i osnovnim načelima takmičenja, prema okolini i drugim učesnicima. Organizatoru dozvoljavam slobodnu upotrebu foto / video materijala na kojem se nal...

Prihvatam pravila