Početak događaja: 07.06.2024. 18:00
Gen Štafeta (članovi) Broj Distanca H+ H- Vreme Tempo Status
1 SlowBica 0.00 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Damjan Ilisković 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Dragan Mlađenović 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Ivan Stojić 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Đorđe Ramić 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Aćim Maravić 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
2 Rokam 0.00 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Kosta Melenic 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Miroslav Videnović 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Aleksa Lutrov 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Stefan Stanojević 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Miljan Petković 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
3 Syrmia Tim 9 0.00 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Aleksandar Milanov 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Jovica Jović 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Stefan M Sokolović 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Stefan Milošević 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Miloš Despotović 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
4 Syrmia Tim 4 0.00 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Nebojša Jeličić 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Andrija Jovanović 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Ivana Rusić 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Radivoje Vlaskalić 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Tijana Vuković 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
5 Šetala 0.00 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Pavle Jerdić 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Franja Šetalo 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Sonja Rasić 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Čedomir Dimić 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Lenka Ristivojević 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
6 2i Global 0.00 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Milica Milosevic 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Ivana Kraljevic 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Nina Midic 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Dragana Veljkovic 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Dusan Jovanovic 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
7 Syrmia Tim 6 0.00 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Nikola Trajković 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Dušan Maksović 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Veljko Đorđević 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Nikola Petrović 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Mladen Gavrić 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
8 Symphony Dirigenti 0.00 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Dušan Nikolić 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Miroslav Milojković 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Tijana Stojanović 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Marko Stefanović 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Petar Jovanovi' 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
9 Logik 0.00 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Nikola Stevanović 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Sandra Mladenović 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Nikola Radosavljević 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Milica Todorov 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Lana Zdravković 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
10 Ing 0.00 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Đorđe Ilić 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Olja Lazarević 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Marko Herman 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Milan Sinadinović 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Pavle Davitković 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
11 Logik Poslovna Rešenja 0.00 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Nikola Stolić 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Mladen Dimitrijević 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Saša Podvinski 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Nemanja Milovanović 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered
Nikola Janković 0 0 0 0:00:00 00:00 Registered