t
t
Početak događaja: 09.10.2022. 10:00
Kat Ime Broj Država Tim Vreme Tempo Bodovi
1 David Judin 100000 Serbia
["2187"] M 0:00:00 00:00 0.00 Registered
2 Dejan Todevski 100000 North Macedonia
["2187"] M PSK Mosor Niš 0:00:00 00:00 0.00 Registered
3 Dragan Stojiljković 100000 Serbia
["2187"] M PSK Mosor Niš 0:00:00 00:00 0.00 Registered
1 Dragana Milanović 100000 Serbia
["2188"] Ž PSK Mosor Niš 0:00:00 00:00 0.00 Registered
2 Ivana Rodić 100000 Serbia
["2188"] Ž PSK Mosor Niš 0:00:00 00:00 0.00 Registered
3 Katarina Šolaja 100000 Serbia
["2188"] Ž SK Tribe Beograd 0:00:00 00:00 0.00 Registered
4 Ljiljana Krasić 100000 Serbia
["2188"] Ž PSK Mosor Niš 0:00:00 00:00 0.00 Registered
4 Milan Becejski 100000 Serbia
["2187"] M PSK Toplica Prokuplje 0:00:00 00:00 0.00 Registered
5 Milena Dimitrijević 100000 Serbia
["2188"] Ž 0:00:00 00:00 0.00 Registered
5 Miloš Popović 100000 Montserrat
["2187"] M PSK Balkan Beograd 0:00:00 00:00 0.00 Registered
6 Mirjana Danković 100000 Serbia
["2188"] Ž PSK Mosor Niš 0:00:00 00:00 0.00 Registered
6 Mladen Duka 100000 Serbia
["2187"] M PSK Balkan Beograd 0:00:00 00:00 0.00 Registered
7 Nela Lazarević 100000 Serbia
["2188"] Ž PSK Mosor Niš 0:00:00 00:00 0.00 Registered
7 Nemanja Ristović 100000 Serbia
["2187"] M PSK Mosor Niš 0:00:00 00:00 0.00 Registered
8 Nenad Živković 100000 Serbia
["2187"] M PSK Mosor Niš 0:00:00 00:00 0.00 Registered