Registration

* Fields marked with an asterisk are required

Dragutin Tomašević 2021

Terms

Upoznat/a sam da plasman na državnom prvenstvu Srbije na 10km na putu ostvarujem isključivo unosom broja overene knjižice (ASS) u gorenavedeno polje "Broj sportske legitimacije".

Potvrđujem da sam upoznat/a sa propozicijama takmičenja i rizicima učešća na sopstvenu odgovornost. Tokom trke ću se ponaš...

Prihvatam pravila