Dragutin Tomašević 2020 Registration

Upoznat/a sam da plasman na državnom prvenstvu Srbije na 10km na putu ostvarujem isključivo unosom broja overene knjižice (ASS) u gorenavedeno polje "Broj sportske legitimacije".

Potvrđujem da sam upoznat/a sa propozicijama takmičenja i rizicima učešća na sopstvenu odgovornost. Tokom trke ću se ponašati u skladu sa Zakonom i osnovnim načelima takmičenja, prema okolini i drugim učesnicima. Organizatoru dozvoljavam slobodnu upotrebu foto / video materijala na kojem se nalazim.