Kostolački polumaraton Registracija

    
IZJAVA:
Potvrđujem da sam upoznat/a sa propozicijama takmičenja i rizicima učešća na sopstvenu odgovornost. Tokom trke ću se ponašati u skladu sa Zakonom i osnovnim načelima takmičenja, prema okolini i drugim učesnicima. Organizatoru dozvoljavam slobodnu upotrebu foto / video materijala na kojem se nalazim.

UPUTSTVO ZA UPLATU:
Svrha uplate: Uplata startnine
Primalac: Maraton tim Požarevac
Adresa: Industrijska 6 / 16
Iznos: 1000 din
Žiro račun: 330000005300087073 (Credit Agricole)
Poziv na broj: Broj telefona