Kostolački polumaraton registracija

    
IZJAVA:
Potvrđujem da sam upoznat/a sa propozicijama takmičenja i rizicima učešća na sopstvenu odgovornost. Tokom trke ću se ponašati u skladu sa Zakonom i osnovnim načelima takmičenja, prema okolini i drugim učesnicima. Organizatoru dozvoljavam slobodnu upotrebu foto / video materijala na kojem se nalazim.
UPUTSTVO ZA UPLATU:
Maraton tim Požarevac
Adresa: Industrijska 6 / 16
Iznos: 1000 din
Račun: 355-0003200589508-92
Vojvođanska banka
Poziv na broj: Datum rođenja